Druga Rzecz – 90%

Obowiązuje w dniach 25-27.11.21 r.